Behind the scenes (Achter de schermen)

“Achter de schermen”

Als de Koning op tijd zijn handtekening kan zetten heeft Zwijndrecht op 23 april een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Als lid van de vertrouwenscommissie (een soort sollicitatiecommissie) mocht ik dit proces van dichtbij meemaken. Het is maart 2023 als burgemeester van der Loo aankondigt burgemeester te worden van Almere, het is hem gegund maar voor de zoveelste keer in korte tijd moet Zwijndrecht op zoek naar een nieuwe burgemeester.  Er komt voorlopig een waarnemer en met de gehele raad werken we aan een profielschets, hoe moet die nieuwe burgemeester nu passen in en bij Zwijndrecht. Er wordt nagevraagd bij inwoners (enquête), ondernemers, gemeenten in de regio en maatschappelijke organisaties. Na een aantal sessies ligt er een profielschets (functieprofiel). De Commissaris van de Koning zet de vacature open en er solliciteren 18 kandidaten, de commissaris beoordeelt deze op basis van de profielschets en of ze ook echt benoembaar zijn wordt door de Rijksoverheid bekeken. De Commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie over zijn voorselectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast. Op een locatie waarbij de privacy van de kandidaten gewaarborgd kan worden voert de vertrouwenscommissie de sollicitatiegesprekken. Dan volgt een voorstel van de vertrouwenscommissie richting de gemeenteraad. In een geheime vergadering bespreekt de gemeenteraad de voorgestelde kandidaten en wordt er een beslissing genomen. Kandidaten worden direct gebeld en een persbericht volgt, de heer Leon Anink wordt voorgedragen door de gemeenteraad en de Commissaris legt die voordracht neer bij de Minister van binnenlandse zaken die op zijn beurt de Koning vraagt dit te bekrachtigen met zijn handtekening. En dan volgt de officiële benoeming en kan de nieuwe burgemeester aan de slag. Een heel proces en leuk om dat eens mee te maken ook een verantwoordelijkheid want de burgemeester komt voor 6 jaar en mogelijk na herbenoeming nog langer, iets waar Zwijndrecht wel op hoopt na steeds een wisseling van burgemeesters. Zo heb ik u eens meegenomen in wat er achter de schermen allemaal gebeurt in een jaar tijd op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Daan Spanjersberg, fractievoorzitter Zwijndrechtse VVD

0 reacties