In Zwijndrecht willen we allemaal wonen

Zwijndrecht heeft dringend behoefte aan meer woningen. Daarom willen wij bouwen, bouwen, bouwen. Drempels en hindernissen moeten worden weggenomen om zo snel mogelijk de huizen neer te zetten die we nodig hebben. Zodat iedere inwoner een fijne en passende woning vindt. Door het bouwen van nieuwe woningen moet ook de doorstroming op gang komen, waardoor aan de onderkant van de markt weer woningen vrij komen. Aangezien dit op dit moment te langzaam gaat, worden er ook voor starters nieuwe woningen gebouwd.

Zwijndrecht heeft een grote voorraad sociale huurwoningen. Meer dan het gemiddelde in de regio. Daarom zijn er binnen de regio afspraken gemaakt om dit geleidelijk beter te verdelen. Bij het bouwen van nieuwe woningen wordt hier dan ook rekening mee gehouden en worden sociale huurwoningen aan de onderkant van de markt afgebouwd.

De regels voor het verkopen van sociale huurwoningen zijn versoepeld en zijn er afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over de verkoop van sociale huurwoningen. Zo krijgen zittende huurders de kans om hun woning, onder bepaalde voorwaarden, te kopen.

De ruimte om in Zwijndrecht nog te kunnen bouwen is beperkt, we willen gebruik maken van de nog beschikbare ruimte maar ook kijken waar we nog meer zouden kunnen bouwen. Hier zijn voor ons geen taboes en willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op in de toekomst buiten de huidige bebouwde kom te kunnen bouwen.

Iedereen moet veilig kunnen wonen. We willen woningoverlast en uitbuiting door huisjesmelkers daarom voorkomen door restricties op te leggen. Excessen moeten hard aangepakt worden. Zwijndrecht heeft al meer mogelijkheden om iets te doen tegen onveilige situaties.

Bij het bouwen van woningen moet goed gekeken worden naar de doelgroep en de voorzieningen die bij deze doelgroep horen. Daar horen dus ook scholen en dichter bij ook parkeerplaatsen bij. Dit laatste staat bij verschillende nieuwe plannen onder druk. We willen dat alle huizen ook goed bereikbaar zijn. Per fiets, openbaar vervoer maar ook zeker de auto. Het is nu eenmaal een feit dat de bewoners auto’s hebben en het helpt niet door de bereikbaarheid en de parkeer mogelijkheden te beperken, deze hoeveelheid ineens minder wordt of de noodzaak c.q. wens om een auto te hebben veranderd.

mei 2023

Nico Kilsdonk, gemeenteraadslid VVD Zwijndrecht

0 reacties