Minimabeleid

De gemeenteraad heeft in 2020 het transformatieplan Sociaal Domein. “We zijn ervan en doen het samen” vastgesteld.

Wat houd dit in?

‘Primaat Lokaal’ heeft ervoor gezorgd dat de Drechtraad sinds 1 januari 2022 is opgeheven. en dat de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is omgevormd tot de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS). Met deze wijziging in de governance is de inhoudelijke sturing van de gemeente Zwijndrecht op de GR versterkt. Met deze kaders is er ruimte voor maatwerk in het beleid alsmede ook in de uitvoering.

Hierdoor is er verruiming van het  persoonlijk minimabudget en een verfijning van de bijzondere bijstand op basis van signalen uit de uitvoering. Er ligt een advies voor een budget voor een sport en cultuur voor volwassenen mogelijk te maken met een laag inkomen.

Ook is in dit advies opgenomen het ondersteunen van werkende welke ook op de grens van WSM (wettelijk sociaal minimum) leven. Tevens maken we het werken vanuit de bijstand aantrekkelijker door de inkomensgrens voor de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang te verruimen.

(bijdrage raadscommissielid VVD JoAnne van der Est)

0 reacties